webinar register page

Webinar banner
Webinar Czy Koordynator Lean jest potrzebny w naszej firmie?
Koordynator Lean pilnie poszukiwany! To coraz częściej pożądane przez firmy stanowisko lub funkcja.
O czym będziemy mówić podczas naszego webinarium?
- skupimy się na wyjaśnieniu roli, jaką w organizacji powinien pełnić Koordynator Lean.
- o wyzwaniach, jakie stawiane są przez top managerów przed tym stanowiskiem czy funkcją.
- zwrócimy uwagę na bariery i ograniczenia w realizacji zadań Koordynatora Lean
- o najczęstszych błędach przy rekrutacji czy wyznaczaniu celów i zadań przyszłym Koordynatorom Lean

Oct 7, 2022 12:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .