webinar register page

Webinar banner
DEPREM YALITIMLI VE SÖNDÜRÜCÜLÜ YAPILARIN TASARIMINDA DOĞRULAR VE YANLIŞLAR
Dr. Barış ERKUŞ
• Deprem Yalıtımlı ve Söndürücülü Yapı Tasarımının Genel Hatları
• Tasarım Esaslarının İrdelenmesi
• Modelleme ve Analiz Yöntemlerin İrdelenmesi
• Boyutlandırma Yaklaşımlarının İrdelenmesi
• Genel Değerlendirme

Nov 19, 2020 08:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: İMO ANKARA.