webinar register page

Gratis Q&A over toegankelijke pdf-documenten
Alles wat je nog wilt of moet weten over het maken van toegankelijke content en toegankelijke pdf-documenten.

We beantwoorden algemene vragen, duiken diep de techniek in en adviseren je over de organisatiebrede aanpak. En dit helemaal gratis.

Iacobien en Bram van Firm Ground zitten aan de virtuele tafel om al je vragen te beantwoorden.

Iacobien Riezebosch is DE expert op het gebied van toegankelijke pdf's. Ze is geïnviteerd expert van de internationale werkgroep voor pdf-technieken bij de PDF Association (https://www.pdfa.org/). Ze heeft zowel kennis van de standaarden, creatie en reparatie als van een organisatie-aanpak om ontoegankelijke pdf's te voorkomen.

Bram Duvigneau is senior adviseur digitale toegankelijkheid. Hij heeft veel kennis van digitale toegankelijkheid, tools hulpapparatuur, standaarden. Hij onderscheidt zich door zijn praktische aanpak in het verbeteren en automatiseren van processen.

Voordeel voor jou is dat je zo zeker weet dat je vraag beantwoord wordt zodat jij verder kan met net nog beter toegankelijk (laten) maken van content en pdf-documenten.

Oct 5, 2021 12:00 PM in Amsterdam

* Required information
Loading