webinar register page

Webinar banner
Webinar: Open Webconcept: de onderdelen en roadmap
Duidelijke online dienstverlening en informatievoorziening is essentieel voor een gemeentewebsite. Gemeenten ondersteunen op deze manier online de aanwezige vraagstukken van hun bezoekers. Binnen het Open Webconcept werken gemeenten en markt op een innovatieve wijze samen. Gezamenlijk ontwikkelen zij componenten voor flexibele digitale dienstverlening, aangezien dit bij gemeenten op een innovatievere en voordeligere manier ingestoken kan worden. Deze manier van samenwerken is succesvol. Waar het begon met enkele gemeenten, sluiten er nu veel meer aan, zo ook de gemeenten Texel, Dronten en Berkelland.  

 Op donderdag 3 juni leggen Holger Peters, informatiemanager bij de Gemeente Buren, Stefanie van der Woude, online specialist bij de Gemeente Alkmaar en Martin Donk, product owner bij Yard Digital Agency, je in dit gratis webinar uit wat het Open Webconcept uniek maakt en welke voordelen het biedt voor jouw gemeentewebsite. Hierbij laten ze zien wat de bestaande onderdelen zijn en tonen ze ook de nieuwe onderdelen, zoals bijvoorbeeld Single Sign On, 2-Factor authenticatie en participatie modules. Daarnaast wordt duidelijk wat er op de roadmap staat. Uiteraard is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen.  

Hieronder staat beschreven welke onderwerpen er precies aan bod komen:   

Programma 

Wat maakt het Open Webconcept?  
Uit welke onderdelen bestaat het OWC?  
De nieuwe onderdelen: 
Single Sign On/ 2-Factor authenticatie 
Persberichten 
WOB verzoeken 
Participatie modules 
Recente UX-aanpassingen aan templates 
Wat staat er op de roadmap?  
Liveblog 
Doorontwikkeling participatie  
WP Core uitbreidingen: meertaligheid  
Gezamenlijk codebeheer

Jun 3, 2021 01:00 PM in Amsterdam

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register