webinar register page

Webinar banner
KOKEŠ
Ing. Zdeněk Zimmermann
Geometrické plány – břemena, WSGP

Ing. Marek Knězů
Licencování, Novinky v modulu GEPLAN

Ing. Petr Souček, Ph.D. (ČÚZK)
Poskytování údajů z KN

Ing. Petr Doubrava, Ph.D.
Digitální technická mapa

Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Přímý tisk do PDF

Ing. Stanislav Tomeš
Další novinky – vylepšení funkcí pro práci s výškami, importy a exporty, nové funkce pro práci s atributy

Dotazy

Oct 13, 2021 09:45 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GEPRO meeting.