webinar register page

Webinar banner
Ffydd yn y Dyfodol? \ Faith in the Future?
Byddai’r Fforwm Addoldai Hanesyddol yn croesawu’r cyfle i glywed beth sydd ei angen arnoch i ddiogelu dyfodol ar gyfer eich addoldy.

The Historic Places of Worship Forum would welcome the opportunity to hear what you need to secure the future for your place of worship.

Oct 22, 2020 09:15 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CINW GB.