webinar register page

Writefull – narzędzie do korekty tekstów naukowych
Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Sugerowane poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. O wiele więcej niż ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.
Speakers: Igor Osipov, PhD, VP Digital Science; Juan Castro, PhD, co-founder Writefull; Alberto Villar, PhD, co-founder Writefull; Hilde van Zeeland, PhD, expert in Applied Linguistic in Writefull.

Język: angielski
Czas trwania: 1 godzina

Oct 28, 2020 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jacek Lewinson.