webinar register page

Sex og Politikk medlemsmøte: Pedofili – fakta og forskning
Seksuelle overgrep mot barn er et stort og utfordrende samfunnsproblem. Hvem er det som forgriper seg på barna og hvorfor? Og hvordan kan vi forhindre det?
Pedofili er kanskje vårt siste tabu: det er et kontroversielt og komplekst tema og pedofile blir ofte likestilt med barneovergripere. Men er det så enkelt? I dette medlemsmøtet har vi invitert to fagpersoner som jobber med denne tematikken og vi håper de kan gjøre oss litt klokere.

Møtet vil holdes på Zoom torsdag 22. april kl. 17.00-19.00.

Program:
Velkommen og åpning ved Ingrid Brækhus Haugsand, Sex og Politikk
Ingrid har jobbet som frivillig hos Sex og Politikk siden mai 2020. I sin bacheloroppgave i psykologi skrev hun om stigmatisering av pedofile og om stigma kan øke risikoen for at de begår overgrep.

Vi har fått to spesialister på feltet til å holde hver sin lengre presentasjon. Så åpner vi for spørsmål i etterkant.

Marthe Halvorsen Kjærstad, enhetsleder og psykologspesialist ved spesialpoliklinisk enhet, regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Helse Sør-Øst.
Kjærstad skal gi oss innsikt i diagnosen pedofili og hvordan denne brukes i dag.

Kjærstad er ansvarlig for det første offentlige behandlingstilbudet “Det finnes hjelp” for personer med selvrapportert seksuell interesse for barn i Oslo.

Svein Øverland, psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, og seksjonssjef ved Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, St.Olavs hospital.

Øverland skal presentere fra sin forskning på seksuallovbrudd dømte, med særlig fokus på internettrelaterte overgrep, og hvordan etterforskning og avhør gjennomføres.

Apr 22, 2021 05:00 PM in Oslo

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register