webinar register page

Webinar banner
voorkom JIJ uithuisplaatsing?
Voorkomen Uithuisplaatsing (UHP) is het effect van het versterken van gezinnen en hun omgeving. Nederland is koploper uithuisplaatsing. Dat kan anders. Welke bouwstenen daaraan bijdragen passeert (beeldend en interactief) in deze webinar: inzicht in 'versterkers’ bij nadelige jeugdervaringen, kunst van hulpvraag in beeld krijgen, meer, betere en andere inzet in en positie van de gezinnen zelf, breed en domeinoverstijgend handelen. Dit zijn er enkele, met de ambitie thuis kunnen blijven met passende ondersteuning. Dit webinar is opmaat voor verdieping na de zomer in uw organisatie, beroepsgroep, gemeente. Kom deelnemen en merk dat de ambitie te bereiken is.

Aug 6, 2020 10:30 AM in Amsterdam

Webinar logo
* Required information
Loading