webinar register page

Webinar banner
Glasvezel cleaning en veiligheid.
Glasvezel Cleaning en Veiligheid Webinar

Voordat u een glasvezelkabel (opnieuw) aansluit is het zeer belangrijk deze te reinigen. Zo voorkomt u problemen als uitval en storingen door vuile connectoren en SFP-modules. Helaas wordt hier vaak nog te weinig aandacht aan besteed. Tijdens dit glasvezel webinar leert u meer over de cleaning en de veiligheid van glasvezelverbindingen. De nadruk ligt op de toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk, zodat u zelf aan de slag kunt.

Tijdens dit webinar komt aan bod:
Waarom het reinigen van een connector belangrijk is.
Hoe u inspecteert of een connector schoon is.
Welk materiaal u nodig heeft om glasvezelverbinding te cleanen

Oct 14, 2021 11:00 AM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Art Molendijk.