webinar register page

Webinar banner
"די סי פייננס לסשן הפמיליי אופיס - "עולם אחרי - הזדמנויות והאתגרים לכלכלה הישראלית בעולם שאחרי קוביד
די.סי..פייננס מזמינה אתכם להצטרף לסשן הפמילי אופיס שלנו אשר יוקדש ל"עולם אחרי קוביד –
ההזדמנויות והאתגרים לכלכלה הישראלית והעולמית בעולם שאחרי קוביד"


הדיון יערך עם פרופ ליאו ליידרמן מאוניברסיטת תל אביב והכלכלן הראשי של בנק הפועלים, מר מיקי בלומנטל, שותף מנהל של פאהן קנה Grant Thornton, וגב' תהילה ינאי, מייסדת BDI, מנכלית משותפת Coface Bdi

כיצד המובילות של ישראל בקצב החיסונים משפיע על כלכלתה? האם היו השפעות שליליות ארוכות טווח על מגזר ההי טק כתוצאה מהמגפיה? מה יקרה אחרי שתקופת החל"ת תסתיים מבחינת הכמות האמיתית של המובטלים במשק ומבחינת יכולת החברות לקלוט אותם? כיצד יבוא לידי ביטוי בעתיד ההוצאות האדירות של המדינה בתמיכתן בחברות ופרטיים לאורך התקופה? מה הצתפי להשקעות זרות בישראל? כיצד יושפע עולם הנדל"ן – המשרדי, הפרטי והמסחרי?כיצד חוסר היציבות הפוליטי משפיע על כלכלת ישראל בפרט ובעולם בכלל?

May 11, 2021 11:00 AM in Eastern Time (US and Canada)

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Denny Chared.