webinar register page

Webinar banner
Hva må til for å ha samsvar med NEK 400?
Sett av en halvtime og bli med på dette gratis webinaret for å få nyttig tips hva som kreves for å installere ladeanlegg i samsvar med NEK 400.

Viste du at i del 722 i NEK 400 som omhandler tilkoblingspunkter for elektriske kjøretøy kreves det samsvar med utstyrstandarder 17 ganger og det henvises til 24 forskjellig standarder og standardserier? Disse kravene må oppfylles for å kunne utstede en samsvarserklæring på NEK 400.

Så hva må til for å lever et ladeanlegg i samsvar med NEK400? Det er et spørsmål jeg får nesten daglig som medlem i NEK/NK64 og leder av NEK/NK69. Derfor holder jeg dette korte webinaret for å belyse problemstillingen. Vi ses på webinaret.

Sep 6, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jan Tore Gjøby.