webinar register page

Webinar banner
Ako viesť žiakov k prosociálnosti?
Učíme etickú výchovu na druhom stupni ZŠ.

Naša skúsená lektorka Mgr. Barbora Kaľavská Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Oblasti rozvoja prosociálnosti, ktoré môžeme reflektovať v činnosti žiakov.
• Význam zážitkového učenia, riadeného rozhovoru, diskusie či rolových hier s dôrazom na hodnotu, ktorú rozvíjame.
• Ako upriamiť pozornosť žiakov na to, že sa prostredníctvom aktívnej činnosti učia uvedomovať si seba, svoje dobré vlastnosti, svoju hodnotu či potreby iných.
• Prezentácia aktivít z pracovného zošita Etická výchova 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ), ktoré spolu s metodikou k pracovnému zošitu pomôžu učiteľovi zmysluplne naplniť vyučovanie predmetu Etická výchova.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia etickej výchovy, triedni učitelia

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

POZOR ! ! ! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. POZOR ! ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 7, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.