webinar register page

Webinar banner
ČÍTANIE S POROZUMENÍM AJ NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE?
Nápady a inšpirácie, ako spojiť hodiny čítania s výtvarnou výchovou

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, Súkromná spojená škola Cambridge International School, Bratislava – učiteľka pre 1. – 4. ročník ZŠ aj 5. – 9. ročník ZŠ

OBSAH WEBINÁRA:

• Oboznámenie sa so súborom pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre prvý stupeň.
• Tipy a nápady, ako obohatiť hodiny výtvarnej výchovy pomocou čítania zábavných textov.
• Návrhy vyučovacích hodín, ktoré prepájajú čítanie textov s výtvarnými aktivitami.
• Nápady ako využiť pracovné zošity Tajomstvá sveta v projektovom vyučovaní.
• Ako si vyzdobiť triedu po prečítaní textov a ukážok.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, pre špeciálnych pedagógov, pre vychovávateľov a rodičov.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 13, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.