webinar register page

ERC Bilgi Günü
Bilgi günü kapsamında TÜBİTAK ERC Ulusal İrtibat Noktaları tarafından ERC 2023 Çalışma Programı ve Çağrıları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca proje yazımı için öneriler paylaşılacaktır.

Jul 29, 2022 09:30 AM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .