webinar register page

Digital Dragons Academy: Game Design
Zapraszamy na zajęcia Digital Dragons Academy Online. Szczegóły wykładów:


12.00 Łukasz Witkowski: Wiarygodne community jako jeden z elementów kreacji świata gry i sposobów opowiadania historii.

Wykład ma na celu pokazanie czemu służą postacie niezależne w grze, jak wpływają na budowanie realizmu świata przedstawionego oraz w jaki sposób zwiększają immersję gracza.
Na wykładzie dowiemy się też jakie elementy narracyjne są możliwe do zastosowania podczas pracy nad grą RPG, jak koncepcje i pomysły przenieść do gry, jak wygląda przykładowa implementacja i na jakie problemy podczas pracy nad postaciami niezależnymi może natrafić designer.

13.00 Michał Sapiński: : Edytory poziomów – nie samym Unrealem Level Designer żyje.

O ile większości portfolio (początkującego lub nie) level designera będzie kojarzyło się głównie z poziomami zbudowanymi w jednym z wiodących silników, np. Unreal Engine 4, to jednak nie jedyny wybór. Podczas wykładu mam zamiar przedstawić kilka wybranych edytorów poziomów (oraz społeczności zbierających się wokół nich) i wskazać jak mogą wesprzeć rozwój umiejętności tworzenia poziomów. Hobbysta, aspirujący level designer, czy nawet zatwardziały wyjadacz – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Rejestrując się na webinarium, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko, adres e-mail
przez Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Podole 60, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000058058, o kapitale zakładowym 25.372.000,00 zł, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295
w celu realizacji webinarium „Digital Dragons Academy Online"

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Jan 9, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Digital Dragons Academy.