webinar register page

Veebiseminar „Eesti kasutamata maavarad – kas vananeva ühiskonna pääsetee?“
Tehnoloogiad, mis kujundavad tulevikumajandust, vajavad väga olulisel määral toorainet maapõuest. Tuule- ja päikeseenergeetika, elektriautodele üleminek, riiklik rohepööre, samuti ka digiühiskonnale üleminek suurendab maapõueressursside kasutamist. Suures osas kasvab just selliste ressursside vajadus, millele veel paarkümmend aastat tagasi ei mõeldudki.

Eestil on kaalumisväärsed võimalused nii Euroopa Liidus kui ka näiteks USA-s kriitilisteks maavaradeks loetavate haruldaste muldmetallide varude osas. Kas neist võiks saada Eesti ühiskonna uus pensionisammas? Kuidas tagada maksimaalne keskkonnahoid ja nii kaevandamise kui ka tootmisega kaasnevate keskkonnamõjude minimeerimine?

May 13, 2021 01:00 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Arenguseire Keskus.