webinar register page

Webinar banner
Knäck läskoden och utveckla läsförståelsen!
Hur kan vi som lärare hjälpa våra elever att knäcka läskoden? Och hur gör vi sedan för att hjälpa dem att utveckla läsförståelsen?

Karin Gifvas, speciallärare från Lexplore, och Louise Mückstein, F-6-lärare och projektledare från Liber, välkomnar dig till ett webbinarium där du får:

• Konkreta metoder för kartläggning av läsförmåga
• Veta hur språk- och läsutveckling kan säkerställas för alla elever
• En årsplanering för årskurserna 1 till 3 med konkreta förslag på hur du kan lägga upp läsundervisningen under ett läsår.

Med hjälp av Lexplores innovativa AI-baserade verktyg får du snabbt veta hur dina elever ligger till i läsutvecklingen.

Komplettera med Libers Stjärnsvenskabibliotek så har du alla förutsättningar för att ge alla elever en god läsutveckling.

Aug 17, 2020 03:00 PM in Stockholm

* Required information
Loading

Speakers

Karin Gifvas
Speciallärare @Lexplore
Louise Mückstein
Projektledare och F-6-lärare @Liber