webinar register page

Webinar banner
Förändring genom innovation, hållbarhet och co-creation
Varmt välkomna till ett webinar på temat innovation, hållbarhet och co-creation!

Talar gör Thomas Arctaedius, bl.a. professor i entreprenörskap, och Linda Fragner, innovationsledare & skapare av workshop-metoden Sustainability Sprint.

På webinariet kommer vi prata om metoder, verktyg och förhållningssätt för att driva och åstadkomma förändring, hämtade från innovationsområdet.

Under 45 minuter får du svar på bland annat:
- Hur driver vi förändring med hjälp av entreprenöriella verktyg och metoder?
- Hur tar vi en entreprenörsmässig approach till hållbarhetsarbetet?
- Hur slutar vi med eviga diskussionsmöten och börjar göra?

Thomas ger en överblick över entreprenörskapsbegreppet idag och hur en kan använda entreprenöriella verktyg och metoder för att initiera och utveckla idéer som vill skapa förändring och lösa utmaningar. Han tar exempel från universitetsvärlden där vi lär elever entreprenörskap för att ge dem verktyg och metoder för att kunna omvandla sina idéer och skapande till projekt som löser samhällsutmaningar.

Linda Fragner kommer prata kring hur vi skapar hållbar förändring och framtidssäkrar våra bolag genom att sluta mötesdansa och istället anamma the workshopper way of working.

Frida Panoussis är Graphic Recorder och mötesritare och kommer att illustrera mötet. Hos Presencing Institute, som är en del av MIT, har Frida fått en viktig del av sin utbildning genom kursen Generative Scribing och Theory U, som är en modell för prototyping och visualisering. Frida har liveillusterat och mötesritat för TEDx Stockholm, Stockholms stad, Telia, Naturvårdsverket och många fler.

Moderator är Anna Uleander som är Head of Design & Sustainable Business på Spring och konsult inom UX, strategi och digital hållbarhet.

Webinariet är kostnadsfritt.

Jun 10, 2021 11:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anna från Spring.