webinar register page

Webinar banner
Protect what matters - Förhindra brott på arbetsplatsen och skydda barn från sexuella övergrepp
Arbetsgivares datorer används för att ladda ner, konsumera och dela sexuellt övergreppsmaterial på barn – ett beteende som riskerar öka när anställda jobbar på distans.
Hur kan ni som arbetsgivare arbeta proaktivt med tekniska lösningar för att motverka sexuell exploatering av barn? Ta del av erfarenheter från Kungsbacka Kommun, NOA (Nationella Operativa Avdelningen, Polisen) och NetClean.

Feb 17, 2021 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NetClean.