webinar register page

Webinar banner
ISACA Medlemsmøte 29.03
Velkommen til medlemsmøte i mars

I dagens møte har ISACA fått med seg Kenneth Titlestad i Direktør i Cybersecurity i Sopra Steria.

Kenneth forteller om digital transformasjon i lys av Industri 4.0 og drøfter hvordan digitaliseringsinitiativer kan gå på kompromiss med cybersikkerhet og safety, også for samfunnskritisk infrastruktur. En kort introduksjon blir gitt til mulighetene som skapes gjennom Industri 4.0 og bildet kombineres deretter med relevante utfordringer og hendelser i lys av cybersikkerhet og safety. Det drøftes videre hvordan risiko kan identifiseres og håndteres. Avslutningsvis blir det presentert anbefalinger for å finne en god balanse mellom digitaliseringsløft og sikkerhet/safety.

Mar 29, 2022 04:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ISACA Norway Chapter.