webinar register page

Webinar banner
MAR & informationsgivning
Hantera och dokumentera insiderinformation, säkerställ att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig och att information om bolagsstyrning, hållbarhet och ersättningar finns på plats på hemsidan

Guidad tur på BOARDA ger dig verktyg och dokumentation eller idéer för utveckling för att hela tiden bli lite bättre.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jenny Rosberg.