webinar register page

Webinar banner
Vychádzka ako forma bádateľského vyučovania na hodinách biológie
O tom, ako uplatniť a overiť vedomosti žiakov získané na hodinách biológie v triede, praktickým vyučovaním v prírode, v okolí školy alebo priamo na školskom dvore.

Lektorka:
Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:
• vysvetlenie problematiky vychádzky ako formy vyučovania,
• príprava prírodovednej vychádzky,
• realizácia prírodovednej vychádzky – príklady, námety,
• odporúčania pre pedagogickú prax,
• zhodnotenie vychádzky ako formy vyučovania,
• spätná väzba – ako zistiť, či sa žiaci na vychádzke niečo naučili,
• povieme si aj o význame hodnotenia bádateľského vyučovania,
• príklad spôsobu hodnotenia bádateľských aktivít na konkrétnom príklade.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov v materských školách , učiteľov prírodovedy a biológie v základných školách a gymnáziách.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 18, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .