webinar register page

Bùng nổ doanh số mùa cuối năm cùng Amazon! Cần chuẩn bị gì?
Cùng với những ngày lễ lớn cuối năm như Halowwen, Black Friday, Cyber Monday, Giáng sinh, Quý 4 thường được xem là thời gian bùng nổ doanh số của những nhà bán trên Amazon. Vậy cần chuẩn bị những hành trang gì để đạt được tăng trưởng vượt bậc trong quý 4? Khi nào thì cần chuẩn bị? Hãy tham gia để có câu trả lời nhé.
Nội dung chính:
1/Thay đổi trong mô tả sản phẩm trước mùa cao điểm
2/ Lên kế hoạch đi hàng và quản lý hàng tồn kho
3/ Chương trình ưu đãi từ đối tác vận chuyển của Amazon cho dịch vụ kho ngoài
4/ Những chú ý quan trọng trong quảng cáo
5/ Đọc báo cáo search term và trả lời câu hỏi của nhà bán ở phần 1
6/ Update mới về Black Friday - Cyber Monday

Sep 30, 2021 03:30 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Amazon Global Selling Vietnam.