webinar register page

Webinar banner
ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY PREDŠKOLÁKOV
Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5-6 ročných detí

Lektorka:
Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

• Webinár prinesie ponuku námetov pre učiteľky i rodičov, ktorá bude zameraná na podporu grafomotorických spôsobilostí 5-6 ročných detí, diagnostiku úrovne grafomotorických zručností predškolákov, metodiku nácviku správneho úchopu ceruzky.
• Uvidíte názorné ukážky pracovný listov, podporujúce samostatnú prácu detí, budú zamerané na problematiku správnych metodických postupov pri nácviku grafomotorických línií a schém, metodiku ako pracovať s pracovnými listami pre danú vekovú skupinu detí.
• Ukážeme si ako efektívne a správne pracovať s 5-6 ročnými deťmi v oblasti získavania primeraných grafomotorických spôsobilostí detí, ako rozpoznať diagnostické znaky pri poruche grafomotoriky v bežnej triede predškolákov.

Komu webinár odporúčame:
Učiteľom v materských školách, asistentom, rodičom detí predškolského veku.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 7, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelova.