webinar register page

Webinar banner
AKO SI oTESTOVAŤ ÔSMAKOV?
O tom, ako si efektívne zopakovať učivo ôsmeho ročníka ZŠ

Lektorka:
Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

OBSAH WEBINÁRA:

• Na rôznych príkladoch si ukážeme, čo by mali ôsmaci zvládnuť z matematiky.
• Povieme si o aktuálnosti praktickej matematiky v školách.
• Ukážeme si, ako môžeme matematiku prepojiť nielen s fyzikou a chémiou, ale aj s literatúrou či dejepisom, aby si našli svoje aj nielen celkom matematické hlavy
• Zdôrazníme si potrebu čítania s porozumením nesúvislých textov.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov matematiky na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 15, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelova.