webinar register page

Webinar banner
Grunnleggende IP 1–fra oppfinnelse til beskyttelse
Dette webinaret i serien "Immaterielle rettigheter fra A til Å – fra grunnleggende kunnskap til IPR-strategi" gir en innføring i teamet immaterielle rettigheter (IPR). Fokus strekker seg fra identifisering av oppfinnelser og IPR i bedrifter helt til at man har bygget opp en IPR-portefølje som dekker bedriftens virksomhetsområdet. Webinaret formidler grunnleggende kunnskap, fallgruver og konkrete cases. Webinaret passer for personer uten eller grunnleggende IPR-kunnskap eller de som ønsker å friske opp IPR-bakgrunnen sin.

Apr 14, 2021 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wenche Uksnøy.