webinar register page

Webinar banner
Wyzwania dwujęzycznego i wielojęzycznego wychowania
Trudności, jakie napotkałam w wychowaniu dwujęzycznym moich dzieci, a także w pracy z dwujęzycznymi rodzinami z całego świata.

Tak, popełniłam błędy! Jak ty możesz ich uniknąć?

*Czym różni się dwujęzyczność naturalna od dwujęzyczności zamierzonej?
*Jakie są strategie dwu- i wielojęzycznego wychowania i ich kombinacje?
*Jakie są plusy i minusy różnych strategii?
*Na co masz wpływ, a na co nie?
*Jak najlepiej kształtować Twoją postawę do dwujęzyczności?
*Jak w sposób pozytywny rozwijać języki dziecka?
*Q&A

Dec 1, 2021 08:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Aneta Nott-Bower.