webinar register page

Webinar banner
Organizacioni darvinizam – nova paradigma za ‘novu normalnost’
Vraćamo se nakon letnje pauze sa novim INNOVATION SPACE druženjima, a tokom narednih meseci ćemo posebnu pažnju posvetiti stranim i domaćim ekspertima koji će se publici predstaviti na našoj trećoj konferenciji posvećenoj korporativnim inovacijama - #CIC2020.

Umesto dosadašnjeg jednodnevnog događaja, program će biti prebačen u virtuelno okruženje i tematski podeljen na tri celine pod zajedničkim sloganom ‘Innovate now. Be tomorrow.’ koji služi da podcrta važnost preoblikovanja poslovnih izazova u prilike koje treba da iskoristimo kako bismo i u vreme velike neizvesnosti, zajednički napredovali na polju jačanja organizacione kulture koja podržava inovacije.

Upravo iz tog razloga ćemo 10. septembra od 16h biti u prilici da govorimo o tome do koje mere nas je (ne)spremne zatekla ‘nova normalnost’, kako na promene reaguju pojedinci sa preduzetničkim načinom razmišljanja, timovi u okviru kompanije koji razvijaju ili unapređuju proizvode ili usluge ili korporacije u celini, kao i zašto organizacioni darvinizam predstavlja novu paradigmu i kako se odražava na budućnost poslovanja.

Sagovornik Koste Andrića u jubilarnom desetom INNOVATION SPACE izdanju biće Vladimir Vulić, konsultant u oblasti menadžmenta, suosnivač Digitalizuj.Me, programski direktor konferencije Spark.me, TEDx govornik, ali i jedan od stalnih predavača na našoj Akademiji za upravljanje inovacijama, koji će se svim posetiocima konferencije predstaviti 30. septembra u segmentu ‘Leading Innovation’, kada će se govoriti o važnosti liderske podrške i načinima na koje menadžment kompanija može strateški pristupiti inoviranju.

Čekamo vas online, 10. septembra u 16h!

Sep 10, 2020 04:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ICT Hub.