webinar register page

Webinar banner
ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
Najčastejšie problémy praxe, praktické rady a návody na riešenia v manažérskej práci vedúcich zariadení školského stravovania

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka pre školské stravovanie

 Obsahom webinára je stručný popis činnosti a organizácie práce zamestnancov v školskej jedálni s analýzou pracovísk a monitoringom výkonov jednotlivých profesií s cieľom poskytnúť vzor obhajoby vlastných výkonov zamestnancov kolektívu.
 Na základe výsledkov analýz pracovísk sa naučíme aktualizovať pôvodné výkonové normy aj počas krízovej situácie, akou je COVID 19.
 Usmerníme vás ako merať výkony práce svojich zamestnancov v školskej jedálni, aby pracovali nie viac, ale efektívne!
Spomenieme aj vybrané oblasti práce vedúcej/vedúceho školských jedální:
- organizáciu administrácie a výroby jedál v školskej jedálni,
- výkonové normy podľa pracovného zaradenia s pracovnými náplňami,
- vzorové modely časovania výkonov podľa pracovného zaradenia pre vedúce, kuchárky a prevádzkových zamestnancov školskej jedálne,
- systém výpočtu počtu zamestnancov v zariadeniach školského stravovania.

Pre koho webinár odporúčame:
zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditelia škôl a samospráva ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Feb 17, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.