webinar register page

Kako izgleda inovacioni ekosistem unutar velike kompanije?
Narednog četvrtka, 28. maja od 16h imaćemo priliku da sagledamo širu slikui saznamo kako izgleda i od čega se sve sastoji inovacioni ekosistem velikekompanije. Na konkretnom primeru ćemo proći sve njegove bitne karakteristike – od toga kako graditi organizacionu kulturu koja podržava inovacije, preko primenjivih modela saradnje na ovom polju, do toga koliko jeznačajna podrška sa vrha i promena načina razmišljanja. Sve to zajednodo vodi do jačanja sposobnosti kompanije da se prilagođava promenama na tržištu ili da ih, na kraju, i sama diktira. Sandra Nešić, naš Lead Business Designer & Innovation Manager, o ovome će diskutovati sa Nadicom Milanović, koja ima decenijsko iskustvo na polju projektnog menadžmenta i deo je tima koji doprinosi osnaživanju liderske pozicije kompanije Delta Holding na tržištu. Poslednjihpargodina,krozsvojupozicijumenadžerazainovacije, vodi program Delta Biznis Inkubator izadužena je za koordiniranje procesima inovacija sa ciljem prepoznavanjanovih poslovnih prilika i odgovora na poslovne izazove.

May 29, 2020 04:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ICT Hub.