webinar register page

Rehabwebbinarium för lager och e-handel - förmiddag
Svensk Handel och Handelsanställdas förbund bjuder in till webbinarium om betydelsen av ett effektivt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete. Webbinariet riktar sig till alla som har en roll som chef, skyddsombud, HR-ansvarig eller på annat sätt jobbar med arbetsanpassning och rehabilitering relaterat till lagerarbete.

De anställdas hälsa och arbetsförmåga är av stort intresse både för arbetsgivare och arbetstagare. Nu kan ni öka kunskaperna om hur ett effektivt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete kan bedrivas och hur det påverkar möjligheterna att snabbt återgå i arbete efter sjukskrivning. Lämpliga insatser vid rätt tidpunkt kan förkorta frånvarotiden för den anställde.

Nov 9, 2020 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Prevent Webbinarium.