webinar register page

Webinar banner
Så här når du som chef fram i samtal
Många kurser inom ledarskap fokuserar på när det är tufft. De utmanande samtalen, att leda i förändring, att få team att dra åt samma håll, att hantera tidstjuvar etc...Viktigt, absolut. Men för dig som chef är det lika viktigt att veta hur du kan ge positiv bekräftelse, uppmärksamma framgång och berömma medarbetare på ett professionellt sätt som en naturlig del i ditt ledarskap.

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar där vi ger dig konkreta verktyg för det goda samtalet.

Vad är ett gott samtal?
Hur förbereder du dig för det?
Hur gör du under själva samtalet?
Hur följer du upp samtalet?
Hur kan du lägga en grund för ett positivt samtalsklimat med och hos dina medarbetare?

Apr 22, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Kristin Arnberg
Partner Director @SkillEd
Kristin har arbetat som ledare i utbildningssektorn i snart 20 år. Hon har ansvarat för mindre, mångkulturella lärarlag och varit chef för stora personalgrupper med runt 100 personer inom en rad med roller. Kristin är utbildad gymnasielärare och rektor och har flerårig erfarenhet av ledarskap från andra länder.