webinar register page

Webinar banner
Swedish Learning Awards - Finalistpresentation
Swedish Learning Awards är Sveriges främsta tävling inom kompetensutveckling. Den syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen arrangeras av Swedish Learning Association och ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik.

Den 27 januari nästa år utses vinnarna, men redan den 25 november presenteras finalisterna i de tre kategorierna:

Bästa kompetensutvecklingsinsats  |  Bästa innovation  |  Bästa utbildningsavdelning/akademi

Finalistpresentationen sker virtuellt via Zoom kl 15:00 - 16:00 onsdag den 25 november och du är välkommen att delta genom att registrera dig här. Eventet är öppet för alla intresserade.

Mer information om tävlingen hittar du på Swedish Learning Associations hemsida www.swelearn.se.

Nov 25, 2020 03:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Swedish Learning Association.