webinar register page

Webinar banner
PROFESIA: KADERNÍK
Spoznajte učebný odbor kaderník a aktualizovanú učebnicu Materiály pre tento učebný odbor

Lektorka:
Ing. Oľga Remiášová, učiteľka odborných predmetov SOŠ obchodu a služieb v Leviciach, autorka učebníc Materiály KADERNÍK I – III

Obsah webinára:

• Profesia kaderník v skratke.
• Príprava kaderníkov na Slovensku dnes.
• Atraktívne a tienisté stránky povolania.
• Predstavenie a autorská koncepcia práce s učebnicami Materiály KADERNÍK.

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov SOŠ v danom odbore, širokej verejnosti

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 9, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.