webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Креативно учење преку игра за предучилишно и основно образование
Играта е една од основните потреби на учениците во предучилишното и основното образование. Играјќи учениците го запознаваат светот околу себе, стекнуваат одредени сознанија, поставуваат прашања за кои бараат одговор, ги развиваат своите сетила, вештини и интелектуални способности. Токму затоа овој вебинар е наменет за наставници од предучилишно и основно образование кои би сакале да се стекнат со знаења и вештини за креативното учење преку игра во наставата со физичко присуство и од далечина (основно ниво).

Nov 29, 2021 05:55 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .