webinar register page

Webinar banner
Hợp đồng điện tử C-Contract: An tâm pháp lý - Ký kết thành công
Kính gửi Quý khách hàng,
Hợp đồng điện tử C-Contract là giải pháp giúp phục vụ nhu cầu số hoá, tự động hoá quy trình ký hợp đồng của doanh nghiệp. Nhờ khả năng tự động hóa từ khởi tạo văn bản, ký, lưu trữ, vận chuyển và trích xuất tài liệu, C-Contract giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% thời gian và chi phí vận hành, từ đó thúc đẩy việc xây dựng không gian làm việc hiện đại hơn.

Nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả C-Contract, Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC tổ chức hội thảo trực tuyến “Hợp đồng điện tử C-Contract: An tâm pháp lý - Ký kết thành công” vào ngày 22/03/2023.

Mar 22, 2023 10:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CMC Technology & Solution.