webinar register page

Webinar banner
Özgür ve Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri - İleri Seviye Uygulamalar
Batuhan Karaman
Geomatik Mühendisi

Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü
Mekansal Bilişim İnisiyatifi Derneği Başkanı

Jun 20, 2021 01:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: HKMO Eğitim.