webinar register page

Webinar banner
Experimentujeme v dielni
Experimentálne technické aktivity a námety na kooperatívne činnosti v školských dielňach

Lektor:
Mgr. Jan Krotký, Ph.D., prodekan pre vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni

Obsah webinára:
Cieľom práce v školských dielňach nie je len vytvoriť čo najdokonalejší výrobok a rozvíjať manuálne zručnosti žiakov. V rámci webinára vám ukážeme, akým spôsobom dokáže učiteľ vytvárať priestor na rozvoj inovačného potenciálu žiakov a ako ich môže podporovať v kreatívnej tvorbe. V dielni môže realizovať tímovú aj skupinovú prácu, môže využívať didaktické hry alebo multimédiá. Napríklad pri tvorbe guľôčkového tobogánu vynikne prirodzená hravosť detí a ich súťaživosť, a to s minimálnymi nákladmi. Inšpirujeme sa pohľadom do ďalších dielní v iných základných školách a zoznámime sa so zaujímavými námetmi.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov pracovného vyučovania a techniky na základných školách

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 21, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .