webinar register page

Webinar banner
[#webinarRezero] Canviem les regles: visions transformadores entorn els productes menstruals
Quins productes utilitzem i posem en contacte amb el nostre cos durant la regla? En aquest webinar parlarem amb dones que treballen per canviar les regles, des de l’òptica de la salut, l’economia, l’educació, el medi ambient i de les seves implicacions socials.

Oct 21, 2020 04:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rezero - Prevenció Residus i Consum.