webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Ma' Rhwydweithio'n Gweithio / Networking Works
Mae IAITH yn falch iawn o gynnal digwyddiad rhithiol i ddathlu gwaith blwyddyn gyntaf y prosiect LLECHI, GLO a CHEFN GWLAD: MA' RHWYDWEITHIO'N GWEITHIO

IAITH is very pleased to host an online event to celebrate the first year's work of the LLECHI, GLO a CHEFN GWLAD project: NETWORKING WORKS

MA’ RHWYDWEITHIO’N GWEITHIO
NETWORKING WORKS

* Naw prosiect cymunedol / Nine community projects
* Naw arweinydd dan hyfforddiant / Nine trainee leaders
* Un bartneriaeth Cymru-gyfan / One Wales-wide partnership
* Un rhwydwaith sy’n gweithio! / One Network that works!

Mae partneriaeth LLECHI, GLO a CHEFN GWLAD yn eich gwahodd i webinar fore dydd Iau, 25 Chwefror (11.00 – 12.00 o’r gloch) i ddathlu blwyddyn gyntaf y prosiect arloesol hwn. Mi fydd yr arweinwyr newydd eu hunain yn eich cyflwyno i’w gwaith yn lleol ac i swmp a sylwedd y croesffrwythloni cyffrous sydd wedi deillio o’u cydweithio. Ac i’w holi am y glo mân (fel petai) y bydd y newyddiadurwr Dylan Iorwerth.

Am fanylion pellach, cysylltwch â post@iaith.cymru


The LLECHI, GLO a CHEFN GWLAD partnership invites you to a webinar on Thursday morning, 25 February (11.00 – 12.00 am) to celebrate the first year of this innovative project. The new leaders themselves will introduce you to their work locally and highlight the exciting cross-fertilisation that has resulted from their collaboration. And to question them on the detail of their work we have the journalist Dylan Iorwerth.

For further details, contact post@iaith.cymru

Feb 25, 2021 11:00 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IAITH.