webinar register page

Webinar banner
Vad är hEDS och HSD och hur ställs diagnos?
Denna föreläsning kommer att försöka ge de grundläggande kunskaperna om diagnoserna hEDS och HSD. Vad innebär egentligen hypermobilitet? Var går gränsen mellan sjukt och friskt? Hur undersöker man överrörlighet? Hur ställer man diagnoserna HSD och hEDS? Vilka är skillnaderna mellan HSD och hEDS?

Dr Pernilla Blom är specialistläkare i allmänmedicin och verksam som distriktsläkare. Pernilla är mycket kunnig och intresserad av EDS/HSD och har deltagit vid internationella konferenser så som i New York, Gent och Nashville. Hon har bedrivit vetenskapligt arbete som mynnade ut i den svenska diagnosguiden för hEDS. Pernilla är också medlem i specialistnätverket för EDS/HSD och har varit med och tagit fram det kliniska kunskapsstödet och vårdprogram för hEDS/HSD.

May 12, 2020 06:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: EDSHSD Foreningen.