webinar register page

Webinar banner
Podnebno energetski sveženj - Pripravljeni na 55
Kako bo nov zakonodajni sveženj vplival na gospodarstvo in kako naj se gospodarstvo pripravi?

15. julij 2021, od 09.00 do 13.00

Dogodek organizira CER v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji.

Spletni dogodek bo v kontekstu evropskega zelenega dogovora in zlasti omenjenega novega podnebno energetskega svežnja relevantnim slovenskim deležnikom z različnih področij, ki jih paket zadeva (okolje, energija, gospodarstvo, finance), osvetlil sprejeti zakonodajni predlog še pred obravnavo na Svetu Evropske unije in v Evropskem parlamentu.

Pogovor z različnimi deležniki in njihov odziv na zakonodajni sveženj je bistvenega pomena za Evropsko komisijo. Hkrati bo za uspeh predlaganega svežnja, ki naj bi vodil k podnebno nevtralni Evropi, pomembno v tej zgodnji fazi razširiti zavedanje med ključnimi deležniki, ki jih bodo zakonodajni predlogi najbolj zadevali.

Na spletnem dogodku želimo pojasniti zakonodajni sveženj ter nato odpreti odprto razpravo z zainteresiranimi deležniki. Hkrati je namen ozaveščanje slovenskih deležnikov o podnebnih in energetskih politikah Evropske komisije ter spodbujanje k aktivni vlogi v javnih posvetovanjih Evropske komisije ter v procesu Konference o prihodnosti Evrope, kjer so podnebno-energetska vprašanja ena glavnih tem.

Spletni dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem.

Jul 15, 2021 09:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ana Strunabregar.