webinar register page

Webinar banner
Seminarium Feministyczne WIEDZA WYKLĘTA
Seminarium Feministyczne
WIEDZA WYKLĘTA

12 czerwca 2021 (sob.)
11:00 – 14:00
ZOOM WEBINAR

Seminarium jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Witches, Orientalism and Unconsciousness as Protagonists of Viennese Modernity w Austriackim Forum w Warszawie (do 30.07.2021)
Artystki: Ana Hoffner, Anka Leśniak, kuratorka: Anamarija Batista

Punktem wyjścia do czerwcowego Seminarium Feministycznego będzie figura Wiedźmy reprezentująca obszary wiedzy rugowane, marginalizowane i deprecjonowane w patriarchalnej wizji świata, przedstawiającej się jako „racjonalna”, „uniwersalna”, a więc jedyna słuszna i jedyna możliwa. Patriarchalne relacja władzy, mimo iż podlegająca ciągłej dekonstrukcji m.in. w perspektywie feministycznej, studiach nad imperializmem i kolonializmem oraz nad szeroko pojętą klasowością w społeczeństwach, wciąż determinuje charakter relacji, jakie w nich zachodzą. Definiuje pozycję kobiet, stosunek do mniejszości, natury i praw zwierząt.
System zarządzania społeczeństwami oparty na przemocy grup roszczących sobie prawo do przywilejów wobec pozostałych, dzięki będącym w jego służbie religii, filozofii, nauce, medycynie oraz sztuce, wytworzył instytucje legitymizujące i usprawiedliwiające jego działania. Nie mógłby jednak tak sprawnie i długofalowo działać bez zarządzania wiedzą, decydowania o tym, kto może w jej tworzeniu uczestniczyć, kto ma do niej dostęp, a przede wszystkim, w jaki sposób jest ona konstruowana. Jaki tekst może być uważany za naukowy? Jaki rodzaj aktywności twórczej to sztuka?

Jun 12, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Austriackie Forum Kultury w Warszawie / Österreichisches Kulturforum Warschau.