webinar register page

Safran Risk - projektin aikataulu- ja kustannusriskien arviointi
Webinaarissa esittelemme Safran Software Solutionsin kehittämää Safran Risk -ohjelmistoa. Ohjelmisto on kehitetty projektin aikatau- ja kustannusriskien arviointiin Monte Carlo
-menetelmän avulla.

Esittelyssä tarkastellaan mm.
- Yleistä riskirekisteriä ja sen käyttöä apuna projektin riskien mallintamisessa
- Arvioitujen riskien vaikutusta aikataulun tehtäviin ja niiden kestoon
- Todennäköisyydet eri vaihtoehdoille
- Arvioitujen riskien vaikutusta budjettiin
- Todennäköisyydet eri vaihtoehdoille
- Raportit, mitä ne kertovat

Jan 12, 2021 10:00 AM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vesa Olsson.