webinar register page

Webinar banner
АСП програма: Родителски групи за поддршка
Петтиот вебинар наменет за родители на деца со состојби од аутистичниот спектар во кој се презентираат начините на поддршка и придобивките од родителските групи. Се реализира од страна на м-р. по психологија Фики Гаспар, во рамки на програмата Социјални вештини и позитивно родителство кај деца со аутизам и нивните семејства, во партнерство со Канцеларијата на УНИЦЕФ -Скопје подржанa од Амбасадата на Обединетото Кралство.

Jun 4, 2020 12:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Весна Филиповска.