webinar register page

Webinar banner
Бюджет 2021 по време на пандемия
Членът на ЕП (група на ЕНП) Радан Кънев и "Булевард България" организират дискусия за Бюджет 2021и Националния план за възстановяване и устойчивост в непрекъснато усложняваща се пандемична обстановка.
В двата основни панела:
1. Бюджет 2021 и Ковид-19
2. Средносрочната бюджетна прогноза и Националният възстановителен план
ще изложат вижданията си експерти и политици с опит в бюджетната и Европейска политика:
Ивайло Калфин, Мартин Димитров, Владислав Панев, Георги Ганев, Евгений Кънев, Кристофор Павлов, Божидар Божанов.

Nov 23, 2020 05:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Radan Kanev.