webinar register page

Webinar banner
ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce
Cieľom webinára je napomôcť akcelerácií výzvy MIRRI a tiež poskytnúť inšpirácie pre mestá a obce, ktoré uvažujú o využití technológií pre smart riešenia. Tiež poukázať na pozitívne príklady z praxe – mestá, kde to funguje – české Pardubice a slovenský Kežmarok.

Jan 27, 2022 02:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ITAPA.