webinar register page

Webinar banner
Vastuullisuus matkailuyrityksessä - Tavoitteista käytäntöön osa 2.
- Käymme läpi mitä vastuullisuus/ekologisuus tarkoittaa matkailussa, mitä osa-alueita tulee huomioida ja mikä on riittävä taso.
- Viemme vastuullisuuden käytännön tasolle ja matkailuyrityksen arkeen
- Käymme läpi hyviä käytännön esimerkkejä ja vastuullisuustyön tuloksia matkailualalta
- Teemme pohjat toimintasuunnitelmille:

-oman nykytilan arviointi
-mitä tekoja vastuullisuus käytännössä edellyttää
-tekojen toteuttaminen, työkaluja ja hyviä käytännön vinkkejä
-henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistaminen sekä viestintä

Aug 17, 2020 01:00 AM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading