webinar register page

Webinar banner
Ako na dvojročné deti?
O tom, prečo je adaptačný proces a pobyt v inštitúcii z pohľadu vývinovej psychológie pre dvojročné dieťa záťažou a pokiaľ sa takéto dieťa ocitne v zariadení pre deti, ako nastaviť pedagogické stratégie tak, aby sme mu adaptáciu a pobyt v ňom uľahčovali.

Naša skúsená lektorka Mgr. Barbora Vodičková, PhD. Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Ako vplývajú špecifiká vývinu dvojročných detí na adaptáciu dieťaťa v zariadení a o čom by mali dospelí v súvislosti s týmito poznatkami vedieť?
• Akú úlohu má rodič v príprave dieťaťa na adaptáciu a pobyt v zariadení pre deti?
• Aké podmienky a úlohy by malo napĺňať zariadenie smerom k deťom, ktoré sú mu zverené a tiež k ich rodičom?
• Aké sú možné spôsoby priebehu adaptácie dvojročných detí? Ukážeme si na krátkych príbehoch z praxe.
• Ako voliť stratégie v rámci pedagogickej práce s dieťaťom tak, aby sme smerovali k úspešnej adaptácii, aby dieťa nestrádalo a aby sme mu pomáhali zvládnuť stres z cudzieho prostredia?
• Čo sú riziká a problémy, ktoré sa spájajú s adaptačným procesom dvojročného dieťaťa v zariadení?

Pre koho webinár odporúčame: učiteľky v MŠ, opatrovateľky v zariadeniach pre deti rôzneho druhu

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

POZOR ! ! ! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. POZOR ! ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 8, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.